พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ผลงานในรอบเดือน กันยายน ๒๕๒๘
ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับของราษฎรผู้ยากไร้ นางประโลมจิตร อันนารีย์ และ ด.ญ.จันทรัช อันนารีย์ บ้านเลขที่ ๕๗/๑ หมู่ ๒ บ้านนาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ นายมานิตร แก้ววังอ้อบิดาของ ด.ญ.จุฬารัตน์ แก้ววังอ้อ นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยาชั้น ม.๒ บ้านเลขที่ ๕๓/๔ ม.๔ บ้านวังอ้อ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนบ้านห้วยยาง หมู่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ประชุมการข่าวระดับอำเภอประจำเดือน ก.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม สภ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาการทอผ้าพื้นบ้านตำบลสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน(People to People Connectivity)
ทำบุญเยี่ยมวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวัดน้อย หมู่ ๑ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรม ๕ ส. Big cleaning day และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
มอบบ้านตามโครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
จับกุมนายอภิสิทธิ์ ตระบุตร อายุ ๑๙ ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑๐ เม็ด
จับกุมนายพิทยา(บู) เร่งเร็ว อายุ ๒๑ ปี จำหน่ายยาบ้า
จับกุมนายกฤษณ์ (ตุ๊ก) โสทัน  อายุ ๓๖ ปี ยาบ้าจำนวน ๑๐ เม็ด

ประเมินหมู่บ้านโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ วัดกกต้องสามัคคี บ้านกกต้อง ม.๓ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของราษฎรผู้ยากไร้ นายธนวัฒน์ แสนคำอ้วน หมู่ ๒ บ.นาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com