พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.ต.วรากร อ่อนโคกสูง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วย ร.ต.อ.กมล ทนันไชย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ และกำลังพล รวม 6 นาย ได้นำถุงยังชีพตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” ไปมอบให้ นายบุญยืน โตนะโพ บ้านเลขที่ ๘๘ ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งบ้านมีฐานะจากจน มีผู้อยู่อาศัย จำนวน ๓ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ๒๕๖๔


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]