พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๓ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.วรากร อ่อนโคกสูง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ราชัน เฟืองแก้ว รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๕ นาย ร่วมกับ นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอฟากท่า ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ฟากท่า จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาในอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จำนวน ๔ ครอบครัว ได้แก่ ประชาชนบ้านชำบอน หมู่ที่๔ ต.สองห้อง ฯ ๑ ครอบครัว บ้านห้วยสูน หมู่ที่๔ ต.สองห้อง ฯ ๒ ครอบครัว บ้านนาช้างโทน ต.ฟากท่า ฯ ๑ ครอบครัว


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]