พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๑ ผบช.ตชด.เดินทาง ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๓๑๔

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๐๕ น. พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑, พ.ต.ต.วีระชาญ วิริยะวงษ์ สว.งานแผนฯ พร้อมคณะรวม ๙ นาย ได้เดินทางโดย ฮ.ตร.หมายเลข ๑๗๖๑ มาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๓๑๔ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป สถานการณ์ ผลการปฏิบัติงาน และได้กล่าวให้โอวาทเน้นย้ำกำชับการปฏิบัติงานดังนี้

  • กำชับเรื่องการแต่งกาย เครื่องแบบข้าราชการตำรวจ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ เรื่องแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
  • ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และออกช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ
  • ดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
  • จัดทำบัญชีครัวเรือน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
  • ช่วยกันรักษาไว้ซึ่งเกียรติ และความภาคภูมิใจ ของความเป็น ตชด.

จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. เสร็จภารกิจคณะเดินทางกลับ


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]