พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๙ ส.ค.๖๑ ลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ ๙ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.อัครัช ถิ่นสุข ผบ.มว.ตชด.๓๑๔๒ พร้อมกำลังพลรวม ๘ นาย ออก ลว.พิสูจน์ทราบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ที่พิกัด QA ๒๕๙๒๙๒ ผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]