พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ , ร.ต.ท.สุระชัย กุลยะ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๑ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี ๒๕๖๑ และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีหน่วยงานราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๒,๕๐๐ คน เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]