พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๐ มี.ค..๖๑ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - จิตอาสา “สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อม ขรก.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา และร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - จิตอาสา “สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หมู่ที่ ๔ บ้านชำบอน ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า  เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ร้อย รส.ที่๑ อ.ฟากท่า, ผู้นำท้องที่, ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]