พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๒ มี.ค..๖๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

วันที่ ๑๒ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ทวีป นาทัน รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๑ พร้อมกำลังพลรวม ๗ นาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ในโรงพยาบาลฟากท่า ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.อ.อ.วิวัฒน์ชัย มูลวิรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๗๐ คน เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่ ๑๕.๐๐ น. เหตุการณ์ปกติ


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]