พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๐ มี.ค..๖๑ ตั้งด่านตรวจ และเฝ้าระวังปราบปรามสิ่งเสพติดในพื้นที่

วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สกล เสนา รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๓๑ พร้อม กพ.มว.ตชด. ๓๑๔๑ , ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมกับ จนท.อบต.ฟากท่า, อส.ฟากท่า, สาธารณสุข, โรงพยาบาลฟากท่า, ชป.ร้อย รส.ที่ ๑, รวม ๑๖  นาย ทำการตั้งด่านตรวจ และเฝ้าระวังปราบปรามสิ่งเสพติดในพื้นที่ของอำเภอฟากท่า บริเวณหน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ บ้านนาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างไร เสร็จภารกิจแต่ ๑๑.๓๐ น. เหตุการปกติ


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]