พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๕ มี.ค..๖๑ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ ๒/๖๑ (ภาคสนาม)

วันที่ ๑๕ มี.ค.เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ทำการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ ๒/๖๑ (ภาคสนาม) ณ ร้อย ตชด.๓๑๔ และให้โอวาท ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.๓๑ จำนวน ๕๐ นาย ที่เข้ารับการอบรมฯ โดยจะใช้พื้นที่รับผิดชอบของ ร้อย ตชด.๓๑๔ ในการทำการฝึก ในห้วงวันที่ ๑๕ – ๑๙ มี.ค.๖๑ เสร็จภารกิจแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]