พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๙ มี.ค..๖๑ โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ ๒

 

วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๖ นาย ร่วมกิจกรรมตามโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ครั้งที่ ๒ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ฝายน้ำล้นสะพานทุ่งสองนาผาวังแดง ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ร้อย.รส.ที่ ๑ (ฟากท่า) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]