พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ได้แก่ น.ส.สมัย พูลสดี เลขที่ ๖๑/๒ หมู่ ๙ บ้านเฉลิมราชย์ ต.สองคอน และมอบเงินสนับสนุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ขันทะเสน เลขที่ ๑๗/๑ หมู่ ๔ บ้านชำบอน ต.สองห้อง จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านต่อไป โดยมีนางอัชรา มากศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบ มีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า, นายกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า, หัวหน้าส่วนราชการ, ร้อย รส.ที่ ๑ (อ.ฟากท่า) ร่วมให้การต้อนรับ


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]