พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๔ มอบเกียรติบัตร พิธีปิดโครงการ (D.A.R.E.ประเทศไทย)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์  วิลาทัน ผบ.ร้อย. ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วย มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ , คณะครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๕ คน ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เรื่องกิจกรรมพิเศษ พิธีปิดโครงการ


ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]