พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ กิจกรรม ยุวกาชาด

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บำรุง เชื้อเดช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลในปกครองรวม ๑๐ นาย ให้การต้อนรับ คณะครู และ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของ รร.ฟากท่าจำนวน ๕๔ คน ที่เดินทางไกลจาก รร.ฟากท่าวิทยา มาศึกษาเกี่ยวกับฐาน การเรียนรู้ต่างๆ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ โดยมี ร.ต.อ.อัครัช ถิ่นสุข ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อม กพ.จำนวน ๗ นาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ
https://www.youtube.com/watch?v=9XzZe8P2JoA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fnzd1CC6uTs&feature=youtu.be

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]