พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ งานบุญปราสาทข้าว

วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ ๑๗.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบให้ ร.ต.อ.บำรุง เชื้อเดช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๔ นาย
เข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญปราสาทข้าวภายใต้วัตถุประสงค์ของงานบุญกองข้าวดั้งเดิมของพี่น้องชาวฟากท่าแต่เปลี่ยนรูปแบบการทำบุญจากเดิมที่นำข้าวเปลือกใส่กระสอบ
มาถวายวัดมาเป็นรวงข้าวประดับบนปราสาท และการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาล้านช้างย้อนยุค เพื่อสืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวบ้าน
โดยมี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ มีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]