พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐ กิจกรรม “ชมรมคนรักในหลวง”

วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญล้กษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าร่วมเปิดกิจกรรม “ชมรมคนรักในหลวง” ณ หอประชุมอำเภอฟากท่า มี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่าเป็นประธาน โดย นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับสมาชิกเครือข่ายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวง เครือข่ายอำเภอฟากท่า เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕๐ คน

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]