พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๑ พ.ย.๖๐ สนุนล้างท่อระบายน้ำเสีย ให้กับ โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๒๑ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ด.ต.มานพ สีหาวงษ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร สนับสนุนล้างท่อระบายน้ำเสีย ให้กับ โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]