พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ พัฒนาจุดตรวจ

วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ กำลังพล มว.ตชด.๓๑๔๔ ทำการพัฒนาจุดตรวจ/จุดสกัด บ.ห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ่อเบี้ย จ.อุตรดิตถ์ โดยการทำความสะอาด ทาสีด่านกั้น, กรวย, ป้ายให้สัญญาณ และเก็บกวาดเศษใบไม้รอบบริเวณจุดตรวจฯ เสร็จสิ้นแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]