พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ด.ต.อัครเดช ราชสีห์ ครูตำรวจแดร์ มว.มชส.ร้อยตชด.๓๑๔ ได้ดำเนินการสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ระดับชั้น ป.๕ จำนวน ๑๕ คน ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่ ๑๔.๓๐ น.

                                                                

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]