พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดกกต้อง ม.๓ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า ประธานในพิธีเริ่มถวายดอกไม้จันทน์เป็นลำดับแรก มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนในพื้นที่ จิตอาสาเฉพาะกิจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนมาก และจนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า ประธานในพิธี นำดอกไม้จันทน์ ประกอบพิธี ถวายพระเพลิงฯ เสร็จสิ้นภารกิจแต่เวลา ๐๑.๐๐ น. เดินทางกลับเข้าที่ตั้งเหตุการณ์ปกติ

                                                                

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]