พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๐ ร่วมซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๑๕ นาย ร่วมซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (เสมือนจริง) ณ วัดกกต้อง โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, นายก อปท.ในพื้นที่, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน, ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมซักซ้อมโดยพร้อมเพรียง เพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในวันจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ

                                                                

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]