พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๐ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ฟากท่า, ภาคเอกชน, กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ, สมาชิก อส.อ.ฟากท่า, ร้อย รส. ที่๑ (อ.ฟากท่า) และพสกนิกรชาวอำเภอฟากท่า จำนวนมาก ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เสร็จภารกิจกลับแต่ ๐๙.๔๕ น. เหตุการณ์ปกติ

                                                                

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]