พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๑ ต.ค.๖๐ พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ และรับมอบข้าวสารพระราชทานฯ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินรทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สุระชัย กุลยะ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๑ พร้อม กพ.รวม ๒ นาย เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ และรับมอบข้าวสารพระราชทานฯ พร้อมประชุมชี้แจงมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ลงทะเบียนในเขตพื้นที่อำเภอฟากท่า เข้ารับสิ่งของพระราชทาน  รวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๗ คน ณ หอประชุมอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดย ร้อย ตชด.๓๑๔ ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยงานขนส่ง เสร็จสิ้นภารกิจแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เหตุการณ์ปกติ

                                                                

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]