พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ ซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ก่อการร้าย และการก่อวินาศกรรม ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐

วันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.กมล ทนันไชย ผบ.มว.(สบ๑) กก.ตชด.๓๑ พร้อมกำลังพลรวม ๑๐ นาย ร่วมกับ สภ.ฟากท่า, รพ.ฟากท่า, ฝ่ายปกครอง อ.ฟากท่า, อส.อ.ฟากท่า, ประชาชนจิตอาสา ทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ก่อการร้าย และการก่อวินาศกรรม ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ณ วัดกกต้อง บ้านกกต้อง ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เสร็จสิ้นภารกิจแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เหตุการณ์ปกติ

                                                                

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]