พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๐ บรรยายให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ห้วงวันที่ ๑๗ - ๒๙ ส.ค.๖๐ ร.ต.อ.พงษ์พันธ์ ตันสุวรรณ ผบ.มว.ตชด.๓๑๔๓ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ ๓๑๐ กองกำลังผาเมือง และ เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อเบี้ย บรรยายให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตให้กับราษฎร ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๗ หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม ทั้งสิ้น ๒๘๐ คน

                                                                

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]