พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ส.ต.ต.ถาวร ปุ้มไสว ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ สภ.ฟากท่า, จนท.ทหาร ร้อย รส.ที่ ๑, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ฟากท่า ร่วมกัน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลสองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ และตรวจสถานที่ราชการ อ.ฟากท่าฯ สรุปผลการปฏิบัติ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย เสร็จภารกิจกลับแต่เวลา ๒๐.๓๐ น.

                                                                

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]