พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร.ต.ท.กมล ทนันไชย ผบ.มว.(สบ๑) รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดกกต้อง หมู่ที่ ๓ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธี มีท่านพระครูวรดิตถ์ คณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอฟากท่า เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี จำนวน ๓๐๐ คน เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่เวลา ๑๙.๓๐ น.

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]