พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐ ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับกุมต่างด้าว

วันที่ ๒๐ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๕.๒๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ จัดให้ ร.ต.อ.ระลัว จ๊อดมา หน.ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๖ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฟากท่า ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ พบรถยนต์กระบะต้องสงสัย ยี่ห้ออีซูซุ ๔ ประตู สีขาว หมายเลขทะเบียน ๕ กบ ๖๗๙๖ กรุงเทพมหานคร โดยมี
๑. ท้าวสมพาน สุกสินพอน อายุ ๒๖ ปี สัญชาติลาว (ผู้ขับขี่)
๒. นางอ้อม คงสะหวัน อายุ ๒๔ ปี สัญชาติลาว (ผู้โดยสาร)
ผลการตรวจค้นรถ พบของกลาง กระเป๋าสะพายสีแดง - ดำ บรรจุ บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน ๙๐ ซอง (๑,๘๐๐ มวน) จึงได้ทำการจับกุมตัว
โดยกล่าวหาแก่ ท้าวสมพาน สุกสินพอน ว่า
๑. นำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร
๒. เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่
๔. เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน
๕. ร่วมกันนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร
๖. นำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจ้าของบัตร
๗. เอาไปเสียหรือยึดไว้ซึ่งบัตรประชาชนหรือประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดนมิชอบ
๘. เมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม่ยอมบอก หรือแกล้งบอกชื่อที่อยู่อันเป็นเท็จ
๙. ขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่”
โดยกล่าวหาแก่ นางอ้อม คงสะหวัน ว่า
๑. เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒. เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่
๓. เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน
๔. ร่วมกันนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร
๕. นำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจ้าของบัตร
๖. เอาไปเสียหรือยึดไว้ซึ่งบัตรประชาชนหรือประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดนมิชอบ
๗. เมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม่ยอมบอก หรือแกล้งบอกชื่อที่อยู่อันเป็นเท็จ”
สถานที่จับกุม จุดตรวจ-จุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฟากท่า เพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]