พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ ชุดปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย สร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.อัครัช ถิ่นสุข ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวม ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนบ้านเด่นชาติ ม.๘ และปางไฮ ม.๙ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๓ ลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จภารกิจแต่เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]