พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าร่วม โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าร่วมโครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณสุสานหอย บ้านนาไร่เดียว ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธาน มีนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, นายก อปท., ผู้นำท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, คณะครู นักเรียน, ประชาชน เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]