พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๗ ส.ค.๖๐ ซ่อมแซมน้ำประปาภูเขา


วันที่ ๗ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ด.ต.สุนทร ชาวส้าน รองฯ ผบ.มว.ตชด. ๓๑๔๒ พร้อม กำลังพลรวม ๕ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่จริมและ ชาวบ้านบ้านบ่อเบี้ยฯ ประมาณ ๗๐ คน ร่วมกันซ่อมแซมน้ำประปาภูเขา บริเวณบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำน้ำมาใช้อุปโภคในหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนท่อประปาจากโครงการปันน้ำ เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่ ๑๒.๐๐ น.


   

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]