พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๓ ส.ค.๖๐ มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส / ผู้ยากไร

 


วันที่ ๓ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.อัครัช ถิ่นสุข ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลในปกครอง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านห้วยไข่เขียด, จนท.อบต.สองคอน, จนท.อส.อ.ฟากท่า, จนท.ทหารร้อย รส.ที่ ๑ (อ.ฟากท่า) , จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๔ นาหน่ำ และ จนท.หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเทิบ ทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส / ผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่มีสภาพทรุดโทรม ให้กับนายเกียน จันรุณ เลขที่ ๑๓๒ หมู่ ๗ ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ผลการปฏิบัติแล้วเสร็จ แต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
   

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]