พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านปางไฮ


วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.อัครัช ถิ่นสุข ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนบ้านปางไฮ ม.๙ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน, สำนักสงฆ์บ้านปางไฮ, ทางขึ้นสำนักสงฆ์หลังใหม่, ปลูกต้นดอกดาวเรือง และร่วมทำโรงเรือนเพาะเห็ดของหมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เสร็จภารกิจแต่ ๑๑.๐๐ น.


   

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]