พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก


วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวาย พ่อแห่งแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บ.ห้วยก้านเหลือง ม.๕ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่าเป็นประธาน มีปลัดอำเภอ นายกกิ่งกาชาด อ.ฟากท่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๓๕๐ คน


   

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]