พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ โครงการปลูกต้นยางนา,หญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา


วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๒๐ นาย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นยางนา, หญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ม.๓ บ.สองคอน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์  นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่าเป็นประธาน โดยมีปลัดอำเภอ นายกกิ่งกาชาด อ.ฟากท่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๔๕๐ คน


   

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]