พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย


วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คนอง ไชเทือง รอง สว.(ป)กก.ตชด.๓๑ พร้อมกำลังพล รวม ๘ นาย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านนาหน่ำ, อบต.ฟากท่า, ตำรวจภูธรฟากท่า, ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้าน นางแหล้ คำลำ บ.นาหน่ำ ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ผลแล้วเสร็จ
       เวลา ๑๕.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพล รวม ๑๐ นาย นำสิ่งของพระราชทานคงคลังไปช่วยเหลือ นางแหล้ คำลำ ผู้ประสบวาตภัย บ.นาหน่ำ ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านนาหน่ำ, อบต.ฟากท่า, ตำรวจภูธรฟากท่า, ทหาร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน ๓๕ คน


   

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]