พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ สายตรวจชายแดน จากจุดตรวจ บ.ปางไฮ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ไปยังจุดตรวจแก่งหลวง อ.นาน้อย จ.น่าน


วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลชุดสายตรวจชายแดน รวม ๑๖ นาย ออกตรวจชายแดน โดยรถยนต์ จำนวน ๑ คัน, รถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ จากจุดตรวจ บ.ปางไฮ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ไปยังจุดตรวจแก่งหลวง อ.นาน้อย จ.น่าน
เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พบ ร.ต.อ.อนุพงษ์ อยู่ดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๔ พร้อมกำลังพลชุดสายตรวจชายแดน รวม ๙ นาย บริเวณเขตติดต่อระหว่าง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ กับ อ.นาน้อย จ.น่าน จึงได้ร่วมกันออกสายตรวจชายแดน ตรวจสอบช่องทางแนวชายแดน, ช่องทางธรรมชาติ, เส้นทางลักลอบนำรถยนต์ออกนอกราชอาณาจักร, ช่องทางรอยต่อพื้นที่รับผิดชอบจากบริเวณเขตติดต่อระหว่าง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ กับ อ.นาน้อย จ.น่าน ไปยัง จุดตรวจแก่งหลวง-บ.ห้วยเลา ม.๗ ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน พบว่าเส้นทางชำรุดถูกน้ำเซาะเป็นร่องลึกไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงเดินทางกลับมายังจุดตรวจแก่งหลวง ร่วมกันตั้งจุดตรวจ ณ จุดตรวจแก่หลวง จากนั้น ร.ต.อ.อนุพงษ์ อยู่ดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๒๔, ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ได้ประชุมชี้แจงชุดสายตรวจชายแดน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการลักลอบนำรถยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลด้านการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเชื่อมโยง ประสานการปฏิบัติร่วมกันในโอกาสต่อไป และรับประทานอาหารร่วมกัน เสร็จภารกิจจึงเดินทางกลับ ถึงที่ตั้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ แต่เวลา ๑๖.๐๐ น.


   

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]