พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๐ ครู D.A.R.E.ประเทศไทย


วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ด.ต.อัครเดช ราชสีห์ ครูตำรวจแดร์ มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ได้ดำเนินการสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไพร ต.ฟากท่า อ.ฟากท่าฯ ระดับชั้น ป.๕ จำนวน ๑๖ คนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เรื่อง การกระทำของแต่ละคน เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่ ๑๔.๓๐ น.


   

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]