พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ชุด ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในพื้นที่อำเภอฟากท่า และป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย


วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ จ.ส.ต.สุรพันธ์ สอนปัน พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ฟากท่า, สภ.ฟากท่า, จนท.ทหารร้อย.รส.ที่๑ อ.ฟากท่า ทำการจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในพื้นที่อำเภอฟากท่า และป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย และทำการสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๑๑ ราย ผลการปฏิบัติ ตรวจพบผลเป็นบวก จำนวน ๑ ราย ได้นำตัวเข้าระบบเมทริกซ์โปรแกรม รพ.ฟากท่า และจนท.ตร.สภ.ฟากท่า ได้นำตัวเพื่อไปขยายผลต่อไป ณ จุดบริการประชาชนตำบลสองคอน สภ.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เสร็จภารกิจแต่ ๑๐.๐๐ น. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]