พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐ ลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาตามแนวชายแดน


วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สุภิญโญ สมสาย ผบ.มว.ตชด.๓๑๔๒ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๓๑๔๒ ร่วมกับ จนท.อบต.บ่อเบี้ย และ จนท.พิทักษ์ป่าภูแลลาวร่วมกันออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาตามแนวชายแดนหลักเขตที่ ๐๕ – ๘, ๐๕ – ๗, ๐๕ – ๖ ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายเสร็จภารกิจเดินกลับถึงที่ตั้งแต่ ๑๒.๓๐ น.

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]