พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ศาลาวัดห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บำรุง เชื้อเดช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ด.ต.สิทธิชัย บุตรจันทร์ พร้อมด้วยกำลังพล มว.ตชด.๓๑๔๒ , มว.ตชด.๓๑๔๔ รวม ๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ศาลาวัดห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธานในโครงการ และมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๐ คน เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]