พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ ออกบริการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ร.ต.อ.บำรุง เชื้อเดช รองฯ รรท.ผบ.ร้อยตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ด.ต.มานพ สีหาวงษ์ จนท.ขนส่ง พร้อมพวกรวม ๒ นาย นำ รยบ.น้ำ ณ ที่ตั้งหน่วย ออกบริการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บ.นาหน่ำ ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ เที่ยวปริมาตรน้ำจำนวน ๖,๐๐๐ ลิตรมีผู้ได้ใช้น้ำจำนวน ๑ ครอบครัวเป็นชาย ๒ คน หญิง ๒  คน เสร็จภารกิจแต่ ๑๒.๐๐ น.

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]