พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

๒๑ เม.ย.๖๐ ใร่วมงานตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านโคก

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร.ต.อ.บำรุง เชื้อเดช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชชิรพงศ์ วังสุทะ ผบ.มว.ตชด.๓๑๔๒ พร้อมกำลังพล ๒ นาย เข้าร่วมงานตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านโคก และงานรดน้ำดำหัวนายอำเภอบ้านโคก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ อำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้ร่วมงาน ๒๐๐ คน เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]