พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

๒๐ เม.ย.๖๐ ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสาธารณสุข แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ทวีป นาทัน รอง สว.(ป)กก.ตชด.๓๑ พร้อมกำลังพลรวม ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสาธารณสุข แก่ประชาชน ที่ รร.บ้านเด่นชาติ หมู่ ๘ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายเมือง เพชรแบน สาธารณสุขอำเภอบ้านโคก เป็นประธาน มีผู้มารับบริการ ผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๕๖ คน ทันตกรรม จำนวน ๕ คน รวมทั้งหมด จำนวน ๖๑ คน เสร็จภารกิจกลับแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]