พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

๑๐ เม.ย.๖๐ ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ จ.ส.ต.สุรพันธ์ สอนปัน ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ พร้อมกำลังพลรวม ๔ นาย ร่วมกับ สภ.ฟากท่า, จนท.ทหาร ชป.มวลชน ม.พัน๗, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ฟากท่า, รพ.ฟากท่า ทำการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ผลการตรวจไม่พบปัสสาวะเป็นผลบวก เสร็จภารกิจแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]