พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

๒๓,๒๔ มี.ค.๖๐ ออกพบปะผู้นำชุมชน/ประชนชน

เมื่อวันที่ ๒๓,๒๔ มี.ค.๖๐ ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.เกรียงไกร ถิ่นสุข ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ รวม ๗ นาย ออกพบปะผู้นำชุมชน/ประชนชน ในพื้นที่หมู่บ้านเด่นชาติ หมู่ ๘, บ้านปางไฮ หมู่ ๙ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อสืบสภาพ/สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/หาผู้นำตามธรรมชาติ, ประชนชน, เยาวชน เข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]