พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

๒๒ มี.ค.๖๐ ร่วมประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๔.๓๐ น. ร.ต.อ.บำรุง เชื้อเดช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.เกรียงไกร ถิ่นสุข ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ จำนวน ๒๐ นาย เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงชุด ปบ.การ มชส.โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ กก.ตชด.๓๑ โดยมี พ.ต.อ.ถวัลย์  บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ เป็นประธานพิธี มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๘๐ นาย จนเสร็จสิ้นภารกิจ

 

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]