พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

๒๐ มี.ค.๖๐ ประชุมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ต.อ.บำรุง เชื้อเดช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สุระชัย กุลยะ รอง สว.(ป)กก.ตชด.๓๑ เข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุมิตร เกิดกล่ำ รอง ผวจ.อต. เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานปัญหายาเสพติดฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๙ คน เสร็จภารกิจแต่เวลา ๑๕.๓๐ น.

 

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]