พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Facebook ร้อย.ตชด 314

 

 

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

 

 วันที่ ๙ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชชิรพงศ์ วังสุทะ ผบ.มว.ตชด.๓๑๔๒ พร้อม กำลังพล ๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายสมจิตร ดีป้อง นายก อบต.บ่อเบี้ย เป็นประธานในพิธี เสร็จภารกิจแต่เวลา ๒๒.๓๐ น.

 

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]