พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Facebook ร้อย.ตชด 314

 

 

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง

 วันที่ ๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร.ต.อ.บำรุง  เชื้อเดช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.คนอง ไชยเทือง รอง สว(ป)กก.ตชด.๓๑ พร้อมกำลังพล มว.มชส,มว.ตชด.๓๑๔๔ รวม ๙ นาย เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ทำการฝึกระเบียบแถวและกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฐานฯ พิทักษ์ไทย บ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ มีนายสมจิตร ดีป้อง นายก อบต.บ่อเบี้ย เป็นประธาน เสร็จภารกิจแต่เวลา ๒๑.๓๐ น.

 

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]